hogy ne legyen neveletleneb(b)…

Jump to content

Additional information

kgyurkórita megjelent kutyás írásai

nevelgető blog

neveletlen blogtémák


az erdélyi kopó viselkedési mintázata falkában és ennek vizuális jelei 6.

 

Az erdélyi kopó viselkedési mintázata falkában és ennek vizuális jelei 6.

Gyurkó Rita szakdolgozata 6. rész

Első kopóim, nyolcvanas-kilencvenes évek. Doris, Pami, Boszika

Első kopóim, nyolcvanas-kilencvenes évek. Doris, Pami, Boszika

4.4. Az erdélyi kopó falka rangsora

A farkasoknál különböznek a nemek szociális viszonyai (Miklósi 2010). Hímek a párzási időszakra összpontosítják a beavatkozást, megakadályozva a szexuális interakciókat, és meglehetősen agresszívek a többi hímmel. A nőstények között alacsonyabb szintű a szexuális agresszió, viszont ezt a szaporodó nőstény valamilyen formában egész évben fenntartja.

Az alfa pozíció nem csak előnyökkel jár – írja Gácsi Márta a kutyagondolatokat firtató könyvben (Gácsi 2006). A vezető képességekre szükség van a vadászatban és a kollektív védekezésben.

Első kopóim, Pamela, Boszika, Doris

Első kopóim, Pamela, Boszika, Doris

Erdélyi kopóimnál mindkét nem, az erőforrások védelmében, agresszív egymással bizonyos szinten, általában jelzés-szerűen. Ugyanakkor, ha nem hús-zsákmányról van szó, a legtöbben megosztják azokkal a kutyákkal, akiket kedvelnek, nagyrészt a rokonokkal. Úgy tűnik, a kanok ritkábban képesek egymással tartós, verekedés nélküli együttműködést kialakítani a szűk otthonterületen, de a vadászat, a távolabbi őrzési szituációk során igen.

Családban, és nem nagy falkában tartott erdélyi kopóknál azonban azt figyeltem meg, hogy akár két-három szukát, akár két kant, amelyek testvérek is lehetnek, vagy vegyes nemű kopó-párt probléma-mentesen tartanak együtt.

Doris annó

Doris annó

A farkasfalka fogságban másképp viselkedik, mint terepi viszonyok között (Miklósi 2010). Korlátozott területen élnek, nem természetes összetételű szociális csoportokban, ami nagyon szigorú rangsor kifejlődését, és stabil fenntartását kényszeríti ki a falkából. Zimen például -idézi Miklósi Ádám -, külön szuka és kan sorrendet ír le, de a terepi megfigyelések szerint a vadon élő falkákban soha nem hódol be egy szaporodó hím a nősténynek. A fiatal farkasok 1-3 év között elvándorolnak, de visszatérhetnek segédkezni a kisebb testvéreik nevelésében. A szaporodó pár és az utódaik, családként élnek, de rugalmasak a szociális viszonyok. Kölyöknevelés idején átveheti a nőstény az egész falka vezetését, a hím dolga a vadászat és védekezés. A falka szociális léte és stabilitása az elsődleges, ezért a feszültségek csökkentésére békítő viselkedések és jelzések alakultak ki.

A hazatéró Vadat üdvözli a falka 1

A hazatérő Vadat üdvözli a falka 1

A Macskavadász falkában a szukák, főleg az idősebbek és lányutódjaik, általában békésen elvannak egymással. Néha úgy tűnik számomra, a falka-felépítés és a szociális kötelékek rendszere anyacsalád-jelleget ölt. A kanok azonban nagyon ritkán képesek stabilan, legalább ketten, együtt élni az udvari falka területén harc nélkül. Ugor nevű kanom általában kéthetente megverette magát a nála másfélszer nagyobb Gyurmával, addig provokálta, míg a nyugodt kannak meg kellett borítania, leszorítania, megmutatva, még mindig ő az erősebb. Két hétig Ugor nyugton volt, aztán újra túltengett benne az önbizalom. Gyurma Ugort, aki fölött egyértelműen dominált, elfogadta, de más kanokat sokszor találtam általa a kerítésnek szorítva, megtépve, ott tartva, ami azt jelentette számomra, elkergette volna, ha tudta volna.

Általában egyedül vannak bent az udvari kanok, mint falkavezérek, ha lehetséges ott tartanom őket.

A hazatérő Vadat üdvözli a falka 2

A hazatérő Vadat üdvözli a falka 2

A falkában felnövő fiatal kanokat azonban a tapasztalatom szerint két éves korukig bizton elfogadják, nem tekintik riválisnak a vezérkanok, sőt, olyan eset is volt, hogy fiatal kan (Maffia) párzott egy alárendelt szukával a vezér agressziója nélkül.

Az erdélyi kopó falkámban nincs külön szuka és kan rangsor, vegyes rangsor van, amely élén a valódi vezérkan vagy ha az fiatal, az idős, nagytestű, domináns szuka testvérpárral együtt áll. A kevésbé erős kanok azonban elismerik a két domináns szukát, Zigit és Zentát, amelyek közül Zenta talán kicsit előbbre van, ha csak egy edény vagy zsákmány van, de hamarosan hagyja a testvérét enni. A többi kan általában ő utánuk jön sorra. A rangsor igazán evéskor, és zsákmány-őrzéskor látszik, normál esetben, például üdvözléskor, csak részben figyelhető meg.

A hazatérő Vadat üdvözli a kopófalka 3

A hazatérő Vadat üdvözli a kopófalka 3

Ráadásul nem egy sorrend létezik. Más vezetés és idomulási, követési sorrend figyelhető meg vadászatkor. Régen a falkám tagja volt egy már elpusztult nagytestű, ivartalanított szuka, Doris. Ez a kutya kívül volt a napi pozíció-harcokon, általában az elsők között, de egyedül evett, utána félrevonult. Viszont ha vadászni kellett, ő irányított, az ő vadásznivaló-jelzéseire minden falkatag, a domináns kan is felfigyelt és csatlakozott. Úgy tűnik, a falka elismeri, támogatja és követi a jó vadászati vezetőt. Manapság Zenta ilyen, és lánya, Maskara szintén erre a feladatra szakosodik.

A hazatérő Vadat üdvözli a kopófalka 4

A hazatérő Vadat üdvözli a kopófalka 4

Az őrzési szituációban sem mindig az a vezető, aki először eszik. Sok kopó nem őriz emberre, így az irányítja az idegen ember ugatását és esetleg, ha bejönne, a támadást, aki az emberre őrzők közül a legelöl van a rangsorban és a legbátrabb. Idegen kutyára őrzéskor szintén van olyan kutya, amely szocializáltabban reagál a falkában felnőtt többi kopónál.

Régi kanjaim viselkedéséből azt szűrtem le, hogy egy jó falkavezér (a farkasok alfa-hímjeihez hasonlóan) nem tekinti olyan mértékben riválisnak a szukát, hogy verekedésbe bonyolódjon vele, illetve, a szuka sem támad komolyan egy ivarérett kanra, ellentétben az évtizede tartott két, különböző nemű óriás snauzeremmel, amelyek rendszeresen és komolyan összeverekedtek. A falkában a kevésbé erős kanok egyszerűen elismerik a domináns szukákat, anélkül, hogy azoknak igazán agresszívnak kellene lenniük.

29. kép Üdvözlés az ajtóban 1.

29. kép Üdvözlés az ajtóban 1.

A kopó kan lovagias, nem életbevágó dolgokban enged a nőstényeknek, nem verekszik és nem agresszív csak a pozíció és a látszat kedvéért, a valódi erőforrások védelmében is maximum morog, és ha a szuka odacsíp, akkor is finoman, jelzés szinten harap vissza. Zsarnok viszont beszáll a terrorizálásba, ellentétben Gyurmával, amely kan, ha a szukák összeverekedtek, föléjük állt, morgott, addig békített erővel, míg azok abba nem hagyták a nézeteltérés fizikai rendezését.

Elvárom a kutyáimtól, hogy a jelenlétemben ne verekedjenek, ne morogjanak egymásra az autóban, együtt vadásszanak, őrizzenek a munka során. Így jelenlétemben kontrollálják a viselkedésüket, s csak webkamerával lehetne igazán megnézni, hogyan is él, viselkedik magában a kopófalka

4.5. Az agonisztikus viselkedési mintázat használata összetettebb kontextusokban

30. kép Üdvözlés az ajtóban 2.

30. kép Üdvözlés az ajtóban 2.

Az agonisztikus magatartás-minta és annak jelei figyelhető meg a kopófalkában a társ-felismerés vagy kutya-kutya találkozás szituációjában, az üdvözlési szertartás és a napközbeni rangsorfenntartó viselkedés során.

4.5.1. Társ- és erőviszony-felismerés

A kopó a közeledő másik kutyának általában békés-barátságos jelet ad, lassuló, sokszor kissé íves mozgással közelít, de megáll tőle pár méterre, míg fel nem ismeri. Sok kan, ha nem biztosan ismeretlen és kétszer akkora a másik kutya, eleve imponáló, dominanciát jelző tartásban közelít, ha a másikban hímnemű állatot feltételez, szagról vagy a szintén imponáló tartásról, moroghat is a közelítéshez, borzolhatja hátszőrét.

31. kép Üdvözlés az ajtóban 3.

31. kép Üdvözlés az ajtóban 3.

Önmagában nem létezik domináns állat, a dominancia mindig viszonyrendszer két kutya között- mondta Gácsi Márta előadásában 2012. május 26-án, a Dominancia-viszonyok a kutyák, a farkasok és az ember között című rendezvényen a Kutyaviselkedés-terápia konferencia-sorozatban.

Ugyanakkor a kopók között meg lehet figyelni olyan kutyákat, amelyek nagyobb arányban akarnak fölülkerekedni azonos súlyú és korú kutyákon, falkatársakon, és vannak olyan kopók, amelyek nem igyekeznek feljebb kerülni a ranglétrán. Több kisebb testű és akarnok, balhét, konfliktust kereső eb, például a szuka Zsálya és kan Garas, náluk nagyobb testű, idősebb, de kevésbé uralkodni vágyó kutya fölött dominál. Ezek a kutyák sokszor nem várják meg, hogy a másik is jelezze a közelítés és felismerési viselkedés közepette, milyen a szándéka, a konfliktus-akaró hangulatának mértéke, hanem egyből támadást, agressziót indítanak.

32. kép Üdvözlés az ajtóban Haspókkal 4.

32. kép Üdvözlés az ajtóban Haspókkal 4.

Remete, amely nem egy uralkodni vágyó típusú kopó, mégis tett ilyet. Egy kutyafuttatóra betérve tavaly, ahol általában normálisan szokott viselkedni, nem verekszik, azonnal nekitámadt, odaharapott és megborított egy nála nagyobb testű és súlyú, de igen idős és nehézkesen mozgó labrador kant. Talán azt gondolta, ha az imponáló magatartás után kezdenek neki a rangsoreldöntő verekedésnek, a másik kan erősebb lehet nála. És ezt felismerve, a gyors, váratlan támadás eszközét használva, rögtön felülre kerülhetett.

33. kép Üdvözlés az ajtóban, Pisztácia alul 5.

33. kép Üdvözlés az ajtóban, Pisztácia alul 5.

Az ilyen gyors, váratlan támadás sokszor hozza az egyébként kevésbé testes, erős, de erősebben dominálni akaró kutya tartós rangsorbeli elsőbbségét, a váratlanul megborított, békülékenyebb fél elismeri ezek után a jobb pozíció iránt rámenősebben nyomuló fél dominanciáját. A felülkerekedési helyzet kihasználása sokszor dönti el a rangsort. Másképp értelmezve, az kerülhet előnybe, aki többet áldoz, többet szán energiában, küzdelemben, sérülés-kockázatban a hatalomért.

4.5.2. Az üdvözlési szertartás

Mindkét fél, a domináns és az alárendelt is kezdeményezheti, az időleges szétválás utáni viselkedés-sor. Legtöbbször emberi szemmel nézve, erőszakos, de nem verekedés a vége, minél bizonytalanabb a domináns pozíciója, annál jobban, agresszívabban törekszik azt elismertetni a másik féllel. Amikor az alárendelt kezdeményezi a megadást, a domináns szájának nyalásával meg behódoló jelekkel, a rangsorban felette álló ezt igyekszik elhárítani, továbbmenni, sokszor rámorogva, ráfogva, odakapva, megborítva az alárendeltet. Van, amikor a domináns már agresszív módon lép be a közös térbe, és időt sem hagy az alárendeltnek a megadásra, hanem megborítja, hörögve ráfog a pofájára, vagy bele is kap, megrázza (29-33. kép). Ha egyértelmű és tisztázott mindkét fél számára a viszony, és egyébként is barátságban van egymással a két állat, például Zigi és lányai, akkor farkcsóválós örömködés is lehet az üdvözlés, a fiatalabb szuka szubmisszív jelzései mellett (34. kép).

34. kép Zigótát üdvözlik a fiatalabbak

34. kép Zigótát üdvözlik a fiatalabbak

Az üdvözlési szertartás az afrikai vadkutyáknál sokkal hangosabb, látványosabb, mozgalmasabb, gyakoribb (Lawick és Godall 1987). Az erdélyi kopók között legtöbbször hang nélküli, testjelekkel történik, akkor vadabb csak, ha a velem levő kutyák érkeznek haza a falkába.

4.5.3. A rangsorfenntartó viselkedés

Ez a viselkedés-sor tulajdonképpen a szociális falkafenntartó viselkedés része. Funkciója az állatok közötti kapcsolatok, a falka kötődésének erősítése, a barátságosság bizonyítása, a feszültségek csökkentése, a rendezett egyedek közötti viszony stabilizálása, az egység fenntartása. Jelei a dominancia és a szubmisszió test-jelei. Általában az alárendelt kezdeményezi, amikor a napi, nem rivalizáló tevékenység során a fölérendelt a közelébe kerül. Ilyenkor az alárendelt aktív szubmisszióval biztosítja a domináns szukát jó szándékáról (35. kép).

35. kép Haspóknak tiszteletet adnak a fiatalabbak

35. kép Haspóknak tiszteletet adnak a fiatalabbak

Van, hogy érintéses is a kommunikáció, van, hogy nincs fizikai kontaktus közöttük, csak vizuális jelek. Előfordul, hogy a domináns nem is reagál, csak megy tovább (36-38. kép).

(FOLYTATJUK!)

 

Előzmények:

http://www.neveletleneb.hu/az-erdelyi-kopo-viselkedesi-mintazata-falkaban-es-ennek-vizualis-jelei-1/

36. kép Rangsorfenntartó viselkedés: Zigótát elismeri Gesztenye, száját nyalva

36. kép Rangsorfenntartó viselkedés: Zigótát elismeri Gesztenye, száját nyalva

http://www.neveletleneb.hu/az-erdelyi-kopo-viselkedesi-mintazata-falkaban-es-ennek-vizualis-jelei-2/

http://www.neveletleneb.hu/az-erdelyi-kopo-viselkedesi-mintazata-falkaban-es-ennek-vizualis-jelei-3/

http://www.neveletleneb.hu/az-erdelyi-kopo-viselkedesi-mintazata-falkaban-es-ennek-vizualis-jelei-4/

http://www.neveletleneb.hu/az-erdelyi-kopo-viselkedesi-mintazata-falkaban-es-ennek-vizualis-jelei-5/

37. kép Rangsorfenntartó viselkedés: Zigótát elismeri Gesztenye, száját nyalva 2

37. kép Rangsorfenntartó viselkedés: Zigótát elismeri Gesztenye, száját nyalva 2

38. kép Rangsorfenntartó viselkedés: Gesztenye Zigóta után Szedret is elismeri

38. kép Rangsorfenntartó viselkedés: Gesztenye Zigóta után Szedret is elismeri

 


Your Comment

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>