hogy ne legyen neveletleneb(b)…

Jump to content

Additional information

kgyurkórita megjelent kutyás írásai

nevelgető blog

neveletlen blogtémák


Jogászkodjunk a kutyákért!

Már 2013
19

 

baratnom, Anita es arnika erdelyi kopoA civil szervezetekről szóló új törvény szerint egy közhasznú alapítványnak, mint a mi Neveletlen Eb Alapítványunk is, nemcsak azt kell alapító okiratában majd három éven belül még pontosabban meghatároznia, milyen közhasznú tevékenységeket végez és tervez, hanem azon közhasznú tevékenység pontos jogszabályban rejtőző paragrafusát is meg kell mondja, valamint azt, hogy mely állami, önkormányzati feladatban segít, vállalja át a feladat egy részét a törvényben kötelezettől.

Ezt a pontos jogszabály-meghatározó munkát azonban nem csak majd az Alapító Okirat módosításakor, és az új törvény szerinti új közhasznú jogállás megkérésekor kell elvégezzük, hanem már az idén, a beszámoló és a közhasznúsági jelentés bírósági portálon való közzététele során be kell írjuk.

Ezen bejegyzésben a Neveletlen Eb Alapítvány tavalyi közhasznúsági jelentése készítése közbeni, s majd az új Alapszabályunk tervezetekor abba is belekerülő gondolataimat, jogászkodásomat és a bennünket, kutyásokat állampolgárként érintő egyes jogszabályokat, helyeket osztom meg veletek.

A Neveletlen Eb Alapítvány megalakulása óta végzi azt a közhasznú tevékenységet, hogy kutyatulajdonosoknak, gazdáknak, illetve kutyával nem rendelkező, de az ember legjobb barátjával konfliktusba kerülő embereknek, gyerekeknek segít a társállat nevelésében, a kutya-gazda, kutya-gyerek, kutya-ember konfliktusok mindkét fél megelégedésére történő kezelésében. Ezen konfliktusok kezelése, sokak szerint, alapvetően nem állami és nem önkormányzati feladat. Oldja meg a kutyatartó-gondolhatják a nem-kutyások. Ugyanakkor maga a nem kutyás is találkozhat ebbel, támadhat konfliktusa kóbor vagy tulajdonosa által nem uralt jószággal, és nem haszontalan, ha megtanulja akár már az óvodában, iskolában egy gyermek, hogyan kommunikáljon és hogyan ne egy kutyával. Ez a nagyrészt nem kutyásoknak szóló baleset-megelőzési és oktatási projektünk még csak készülődőben van.

Zajlik viszont az erdélyi kopó, mint nemzeti állatfajtánk bemutatása, ismertté tétele, genetikai értékének védelme és növelése, és a kutyatartók is számíthattak a Neveletlen Eb Oldal tanácsaira, tréningjeire 2012-ben is. De hogyan is kategorizáljuk, jogszabályosítsuk ezt a közhasznú tevékenységünket?

Azt gondolom, hogy a kutya- sőt, általánosan a kedvenc-tartás igen fontos, az Alaptörvény által is deklarált állampolgári jog része. A (4.módosítás előtti) Alkotmány XX. cikke kimondja,
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.

És bizony, a modern, európai kutyatartás hozzájárul az állampolgár testi és lelki egészségéhez. Hozzájárul azzal, hogy a modern kutyatartó biztosítja kedvencének a fajtájának és egyéni szükségletének megfelelő mozgást és újdonságot, vagyis rendszeres házon kívüli sétákat tesz vele. Ez a fizikai aktivitás azonban nem csak a kedvenc egészségét őrzi, hanem a gazda, az állam számára is fontos, fizikai és lelki teljesítőképességéhez is hozzájárul.

Aztán a kedvenc nem csak a séták által segít gazdája egészségmegőrzésében, hanem a bőrével, szőrével, lelkével és fizikai valójával is, a simogatás, kölcsönös érintés által.

A modern kutatás sok érdekes dolgot mutatott ki az egészség és a kutyák kapcsolatában. Volt olyan vizsgálat, amely pozitív összefüggést talált az infarktus utáni életben maradás és a társállattartás között. Másikban az oxytocin, mely a társas kötődési kapcsolat egyik kulcsfontosságú mediátora, a kutyával teremtett szemkontaktus hatására megemelkedett a gazda vizeletében, és volt olyan kutatás, amely arról számolt be, hogy a kutya és gazdája közötti szociális interakció mindkét félben szignifikánsan növeli a vérplazma oxytocin koncentrációját.  És még sok klassz eredményt, okos gondolatokat olvashatsz a témában a Magyar Tudomány  2011/6. számában,  Topál József és Hernádi Anna Gyógyító állatok: tudomány vagy kuruzslás című cikkében, itt:  http://epa.oszk.hu/00600/00691/00090/pdf/0678-0686.pdf

fiam, Balu Ritka es Pisztacia erdelyi kopokkalA fenti kutatások alapján bizonyítottnak látjuk tehát a kutyatartás egészségmegőrző hatását. Ezért reális azt gondolnunk, hogy a kutyatartásban jelentkező összhang-problémákat megoldani segítő, magát a kutyatartást még nagyobb élménnyé, még egészségesebb tevékenységgé tenni igyekvő Neveletlen Eb Alapítvány fontos állami és önkormányzati feladatból vállal részt.

És igen, meg is találtam a megfelelő paragrafust, a 2011. évi CLXXXIX. Törvényben Magyarország helyi önkormányzatairól:
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen:
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

Ez az az önkormányzati tevékenység, amelyben segít a Neveletlen Eb Alapítvány. Azért dolgozik, hogy a kutyás gazdák még egészségesebbek, és kedvencükkel együtt még boldogabbak legyenek.

És ha Te, kedves regisztrált Neveletlen Eb Gazdi is így gondold, örülnénk, ha 1 százalékodról a rendelkezésedet az Adóhivatalnak még május 31-ig, céged vagy személyes adományodat pedig számunkra elküldenéd. Adó és bankszámlaszámunkat az alapítványi fülön találod.

 


Your Comment

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>